درباره موزه

موزه دانشگاه خوارزمی روايتگر يک سده از تاريخ آموزش عالي ايران است؛ با نمايش لباس‌ها و گردآوري اشياء، تصاوير و خاطرات شفاهي و اسنادي که راوي اصلي قصه فراز و فرود آموزش عالي در جامعه ايراني است از دارالمعلمين مرکزي تا دانشگاه خوارزمي. جان‌هاي عزيزي که روزگاري در ساختمان ميراثي دانشگاه درس داده‌اند، مفاخري چون دکترمحمدباقر هوشيار، محمد‌ معين، اسدا ا... بيژن، پرفسور مصاحب، عيسي صديق و نام‌آوران دیگری که آغازگر رشته‌هاي نوين علوم دانشگاهي در ايران بودند. ميراث اصلي موزه دانشگاه نه اشيا و نه اسناد و عکس‌ها و نه حتي ساختمان تاريخي آن که نام‌هاي عزيزي است که دلبسته دانش و آموزش بودند. ميراثي که امروز متعلق به همه جامعه ايراني است.

img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
به روایت موزه
رنسانس و مدرنیته ناتمام ایرانی
در نقد و بررسی کتاب استادانِ استادان چه کردند (تاریخ دارالمعلمین و دانشسرای عالی ۱۲۹۷ تا ۱۳۵۷)
۱۴۰۱/۱۲/۲۴
حاصل ز روزگاران
۱۴۰۱/۱۲/۱۳
حکایت همچنان باقی‌ست...
بازخوانی چند سند منتشر نشده درباره تنگناهای معیشتی دانشجویان دانشسرای عالی
۱۴۰۱/۱۱/۵
ذره‌بین ساواک روی سلف سرویس
نگاهی به فعالیت‌های سیاسی دانشجویان دانشسرای عالی بر پایه اسناد منتشر نشده
۱۴۰۱/۱۱/۲
از کوچه نوبهار تا دروازه دولت
نگاهی به مکان‌های دانشسرای عالی در تهران
۱۴۰۱/۱۱/۲
یادآورِ کلاسِ درس
درباره زنگِ دانشسرای عالی که نشانه‌ای برای اثبات وجود نظم سخت‌گیرانه بود
۱۴۰۱/۱۱/۲
مسافرانِ دیروز و ساکنانِ امروز
نگاهی به پست و بلند مسیرِ نه چندان هموارِ زنان در دانشسرای عالی
۱۴۰۱/۱۱/۲
ساختمان دانشسرای مقدماتی تهران
نماد گذار ایران از سنت به نوگرایی
۱۴۰۱/۱۱/۲
ایستاده بر شانه بلندان
یادی از نام‌هایی که هر یک در زمینه کار خویش آیتی بودند
۱۴۰۱/۱۱/۱
استادانِ ریزبین
درباره آموخته‌هایم از دانشسرای عالی  
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
وجودی واحد با چند نام و چند جایگاه
از خاطرات دانشجوی ۶۴ سال پیشِ دانشسرای عالی
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
موزه‌های دانشگاهی
فرهنگ موزه
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
از دارالمعلمین مرکزی تا دانشگاه خوارزمی
درباره تاثیر سیاست‌های کلان آموزشی بر تحول ساختار و نام یک نهاد آموزشی
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
خاطره جمعی معلمان ایرانی
 درباره کهن‌ترین نهاد آموزش عالی ایران که موزه آن، چندی دیگر گشایش می‌یابد  
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
در اهمیت موزه‌ای شدن
درباره میراث دانشگاه خوارزمی و پیش‌رو بودن در بهره‌گیری از موزه‌ها در نظام آموزشی
۱۴۰۱/۱۰/۲۷
در چنین روزی ...
گزارشی از مصاحبه با جناب استاد جمشید کیان‌فر
۱۴۰۲/۲/۲۵
بازدید از موزه و مرکز اسناد دانشگاه به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
 
۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۰ اردیبهشت ماه سالروز درگذشت یکی از زبان‌شناسان برجسته ایران
۱۴۰۲/۲/۱۰